Home

Zorgvisie en kwaliteit

Zorg op maat: onze zorgvisie

  • De hele mens: U bent wie u bent. Wij kijken naar de hele mens, naar alles wat maakt wie u bent: uw lichamelijke, geestelijke, sociale en levensbeschouwelijke aspecten. Dat alles hangt nauw met elkaar samen en daar houden wij rekening mee.
  • Respect en privacy: Onze medewerkers bejegenen u met respect en waarborgen uw privacy.
  • Eigen regie: U blijft langer gezond en gelukkig, als u zelf de touwtjes in handen hebt. Het is immers uw leven. Wij passen onze zorg zoveel mogelijk aan op wat u zelf kunt en wilt.
  • Menselijk contact: Betrokken zijn bij anderen en samen zijn met anderen is een eerste levensbehoefte van bijna ieder mens. Wij proberen u te bieden wat u nodig hebt om familierelaties en sociale contacten te onderhouden.

Visie op mantelzorg
‘t Gerack wil dat de mantelzorgers en vrijwilligers een prominentere rol krijgen binnen de organisatie, en hierbij meer uitgaan van de kwaliteiten, mogelijkheden en behoeften van de mantelzorgers en vrijwilligers. Tevens willen we bewerkstellingen dat de mantelzorger betrokken blijft bij zorg rondom cliënt na opname. Dit alles met als doel beter in te kunnen spelen op de behoefte en behoud van zelfregie van de cliënt.  We willen deze rol ook vastleggen in het zorgleefplan en implementeren middels Carenzorgt zodat mantelzorgers de contactpersonen van de cliënt kennen.

Het doel van het mantelzorgbeleid bij ’t Gerack is zodanige voorwaarden te scheppen dat mantelzorg en professionele zorg elkaar aanvullen en dat dit ten goede komt aan de kwaliteit van leven van de cliënt. Daarbij streven we ernaar dat hulpverleners bekend zijn met het mantelzorgbeleid en daarnaar handelen, en dat mantelzorgers, met instemming van de cliënt of diens vertegenwoordiger, goed worden geïnformeerd. ’t Gerack vind het belangrijk dat mantelzorgers emotioneel en praktisch worden ondersteund in het uitvoeren van hun activiteiten, en daarbij ondersteuning ervaren. Daarnaast worden ook de medewerkers van ’t Gerack ondersteund en gestimuleerd om het mantelzorgbeleid uit te voeren.

Kwaliteit
't Gerack vindt kwaliteit erg belangrijk en daarom zijn wij per 1 juli ISO 9001:2008 gecertificeerd. Hiermee tonen wij aan dat onze diensten op het gebied van zorg, welwijn en wonen aan de kwaliteitseisen voldoen.

Gekwalificeerd personeel
Bij ’t Gerack werken goed geschoolde en gemotiveerde mensen. We werken met kleinschalige teams, waardoor medewerkers hun cliënten goed kennen. U krijgt vaak dezelfde medewerkers: dat is echt een voordeel. Wist u dat Eemsmond een van de beste thuiszorgorganisaties van Nederland heeft? Onze eigen cliënten gaven Thuiszorg Noord tijdens een eerder gehouden onderzoek het rapportcijfer 9,0. En daar zijn we trots op. Bij ons werken? Zie werken en leren

Cliënttevredenheid (Zorgkaart Nederland en cliënt tevredenheids onderzoek)
Het verlenen van een goede dienstverlening aan onze cliënten is voor 't Gerack erg belangrijk. Als u daarover tevreden bent, dan horen wij dit graag. U kunt uw waardering aangeven op zorgkaartnederland. Alvast bedankt voor uw reactie!

Verder laten wij elke 2 jaar een cliënt tevredenheids onderzoek (CTO) uitvoeren. Met de resultaten van dit onderzoek gaan wij de kwaliteit van onze dienstverlening nog verder verbeteren. Met als doel: tevreden cliënten! Eind 2014 is dit onderzoek uitgevoerd en de resultaten waren heel goed. De aanbevelingscijfers van onze cliënten waren als volgt:

Een 9,0 voor Thuiszorg Noord 
Een 9,4 voor De Mieden intramuraal
Een 8,3 voor De Mieden extramuraal          
Een 8,2 voor Hunsingoheerd             

Hieronder staan de rapportage van de resultaten per locatie:

Rapportage cq-meting gerack zt thuiszorg noord 2014

Rapportage cq-meting de mieden bewoners zorg thuis 2014

Rapportage cq-meting gerack zt hunsingoheerd 2014