Home

Klachten

Alle medewerkers van Thuiszorg Noord doen hun uiterste best zo goed mogelijke zorg aan u te leveren. Toch kan het zijn dat u niet helemaal tevreden bent of dat u het anders wilt. Bespreek dit liefst meteen met degene die het betreft. Als u dat liever niet doet, praat dan met de coördinerend wijkverpleegkundige. Er is vast een oplossing voor uw klacht.

Een klacht indienen
Komt u er samen niet uit of hebt u het gevoel dat u niet gehoord wordt?
Natuurlijk kunt u dan een klacht indienen. Neem gerust contact met ons op.

Ter informatie:

klachtenregeling voor clienten

formulier voor het melden van klachten of ongewenst gedrag