Home

Cliëntenraad

Wilt u meepraten over het beleid van Thuiszorg Noord en over de gang van zaken? Dat vinden we bij Thuiszorg Noord heel gewoon. Er is een Cliëntenraad die de gemeenschappelijke belangen van onze cliënten behartigt. Bent u cliënt of familie van een cliënt van ons, dan kunt u lid worden van de Cliëntenraad. Deze raad vergadert ongeveer eens per maand.

Wat doet de Cliëntenraad?
De Cliëntenraad praat mee over zaken als kwaliteit van de dagelijkse verzorging, privacy, veiligheid en dergelijke. Onder andere via notulen en bijeenkomsten informeert de Cliëntenraad haar achterban. U kunt uw vragen kwijt bij de Cliëntenraad. Neem gerust contact met ons op.

Cliëntenraad Thuiszorg Noord
t. a.v. Cliëntenraad

p/a Borgweg 100,
9981 CJ Uithuizen
Telefoon: 06 57981642
E-mail: cliëntenraad@gerack.nl

Cliëntenraad Hunsingoheerd
Borgweg 100,
9981 CJ Uithuizen
Telefoon: 0595 - 43 71 00
E-mail: cliëntenraad.hh@gerack.nl

Cliëntenraad De Mieden
Hoofdstraat 61A,
9982 AB Uithuizermeeden
Telefoon: 0595 - 40 52 22

E-mail: cliëntenraad.dm@gerack.nl