Home

Ons Aanbod

Zo werkt het
Thuiszorg Noord komt bij u thuis om te doen wat nodig is. Bijvoorbeeld hulp bij wassen en aankleden, verpleegkundige hulp en huishoudelijke hulp. Bij de een komen we een kwartier per dag, bij de ander vijf keer een half uur.

U houdt de regie
Een thuiszorgmedewerker over de vloer? Voor de meeste cliënten is dat best even wennen. Maar u zult snel merken dat Thuiszorg Noord goed geschoolde en gemotiveerde medewerkers heeft. Wij zorgen ervoor dat u zoveel mogelijk met dezelfde mensen te maken hebt. We werken met kleine teams die weten wat er speelt. U houdt de regie over uw leven.

Hoe lang ontvangt u thuiszorg?
U krijgt net zolang thuiszorg van ons als nodig is. Voor sommige mensen zal dat een korte periode zijn, bijvoorbeeld na thuiskomst uit het ziekenhuis. Anderen krijgen thuiszorg voor onbepaalde tijd. De zorg wordt verleend op basis van vooraf gemaakte afspraken tussen u en de coördinerend wijkverpleegkundige. Deze worden vastgelegd in het zogenoemde zorgplan. Daarin staat niet alleen welke zorg u krijgt, maar ook voor hoe lang en wat er mee bereikt moet worden.

Op welk moment van de dag?
In het zorgplan staat ook op welk moment van de dag u zorg kunt verwachten. UIteraard heeft u daar zelf ook een belangrijke stem in. Persoonlijke verzorging en verpleging wordt aangeboden op elk moment van de dag. Ook nachthulp is mogelijk. Thuiszorg Noord staat zeven dagen per week, dag en nacht voor u klaar.

 

Wat valt er precies onder zorg?

  • Verzorging
  • Verpleging
  • Huishoudelijke zorg
  • Begeleiding